แคมเปญ “MAX Protection” 

การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี เปลี่ยนเครื่องภายใน 30 วัน และประกันจอแตก 1 ปี

 1. ประกันตัวเครื่อง 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขตามที่เจ้าของ Brand ที่ลูกค้าเลือกซื้อเป็นผู้กำหนด ในการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ ตก หล่น ตกน้ำ หรืออุบัติเหตุ*
 2. ประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 30 วัน จากการใช้งานตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขตามที่เจ้าของ Brand ที่ลูกค้าเลือกซื้อเป็นผู้กำหนด *
 3. ประกันจอแตก 1 ปี ประกันคุ้มครองโทรศัพท์มือถือจากอุบัติเหตุ เครื่องตกหล่นหน้าจอแตก*

หมายเหตุ : แต่ละการรับประกัน เป็นไปตามที่เงื่อนไขของแบรนด์และบริษัท CSC กำหนด โดยประกันเครื่อง 2 ปี เปลี่ยนเครื่องภายใน 30 วัน มีแบรนด์ที่เข้าร่วมคือ HUAWEI SAMSUNG OPPO VIVO REALME และประกันจอแตก ขึ้นอยู่กับแบรนด์และรุ่นที่ร่วมรายการ

การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี เปลี่ยนเครื่องภายใน 30 วัน

การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี

สิ้นสุดการรับประกัน

 1. ครบอายุการรับประกัน
 2. การนำโทรศัพท์มือถือเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆโดยไม่ผ่าน บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) เช่น ร้านซ่อมทั่วไป(ร้านตู้)
 3. อาการเสียอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน

ขั้นตอนในเข้ารับบริการซ่อมเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1    นำเครื่องส่งซ่อมที่สาขาของ บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)  เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการออกหมายเลขเคลม ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณาเคลมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ต้องการซ่อม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซ่อม
 • ใบเสร็จรับเงินออกโดย บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

ขั้นตอนที่ 2    ลูกค้าส่งเครื่องซ่อม ณ สาขา บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)  ที่ลูกค้าสะดวก และรับเอกสารการเคลม

ขั้นตอนที่ 3    กรณีมีค่าซ่อมเพิ่มนอกเหนือการรับประกันลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมก่อนโดยลูกค้าสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง

 1. บริษัท ซีเอสซี (CSC)
 • ชำระ ณ สาขาที่ส่งเคลม
 • โอนเข้าบัญชีบริษัทที่ลูกค้าส่งเครม พร้อมส่งใบ Pay-In Slip มาทางอีเมล์มาที่บริษัท  เช่น เลขที่บัญชีในการโอนสำหรับกรณีการซ่อมที่ บ.ซีเอสซี(CSC)

 1. บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • ชำระ ณ สาขาที่ส่งเคลม
 • โอนเข้าบัญชีบริษัทที่ลูกค้าส่งเคลม พร้อมส่งใบ Pay-In Slip มาทางอีเมล์ servicecenter@itcity.co.th

เลขที่บัญชีในการโอน: ธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูน้ำปทุมวัน เลขที่บัญชี 005-2-48744-7

 

ขั้นตอนที่ 4    สาขาที่รับเรื่องการซ่อมของลูกค้า จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งนัดหมายรับเครื่องคืน หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกัน และ สถานการณ์สินค้าที่ส่งซ่อม ได้ที่ Link : https://rms.csci.co.th/checkwarr

ขั้นตอนที่ 5    ลูกค้าไปรับเครื่องที่สาขา โดยยื่นเอกสารการเคลม ดังนี้

 • กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกรับเครื่องด้วยตัวเอง สามารถให้บุคคลอื่นรับแทนได้ โดยแสดงหลักฐานในวันรับเครื่องจากเจ้าหน้าที่
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเคลมระบุการมอบอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารเคลมที่ออกโดย บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
 • กรณีที่ลูกค้าทำเอกสารเคลมที่ออกโดย บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) สูญหายลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินแทนได้

เพิ่มเติม : ในปีที่ 2 ทางบริษัทมีเครื่องพร้อมให้บริการยืมฟรี ตลอดระยะเวลาการซ่อม และไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เครื่องมีจำนวนจำกัด สามารถโทรเช็คสาขาได้ก่อนเบื้องต้น)

เปลี่ยนเครื่องภายใน 30 วัน

กรณีเครื่องมีปัญหาสามารถดำเนินการเปลี่ยนเครื่องได้ภายใน 30 วัน นับจากการซื้ออ้างอิงใบเสร็จรับเงิน (ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนเครื่องเหมือนแบรนด์) ทั้งนี้อุปกรณ์ครบและอยู่ในสภาพที่ดี

 

ขั้นตอนการเคลม

นำเครื่องมือถือพร้อมกล่อง ภายในอุปกรณ์ครบและอยู่ในสภาพเดิม พร้อมใบเสร็จรับเงินและสำเนาบัตรประชาชน นับจากวันที่ซื้อเครื่องติดต่อไปยังสาขาที่ซื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  นับจากวันที่ระบุในหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษี) เมื่อใช้งานแล้วพบว่าเสียหรือไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

สภาพสินค้าที่ส่งเปลี่ยนกับบริษัทฯ

– สินค้าที่เปลี่ยนต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามสินค้าที่ได้รับส่งมอบจากบริษัทฯ มีใบรับประกัน รหัสเดียวกันติดบนสินค้าที่บรรจุในกล่องสินค้า

– เป็นปัญหาทางด้านเทคนิค ซึ่งได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าผิดปกติจริง มีความแตกต่างจากเครื่องอื่นๆในรุ่นเดียวกัน (ไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากซอฟแวร์)

– ต้องมีใบเสร็จรับเงิน ภายในระยะเวลาการรับประกันตามที่บริษัทฯกำหนด

– กรณี Samsung ต้องมีเอกสาร IS (Inspect ) ยืนยันอาการเสียจากศูนย์ซ่อม Samsung  (เฉพาะเครื่องเสียภายใน 7 วัน)

สินค้านอกเงื่อนไขการรับประกัน

 • มีสภาพ ผิดปกติ ไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก,หัก,บิ่น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,มีบางส่วนขาดหายไป
 • มีสภาพซึ่ง ไม่เกิดจากการใช้งานแบบปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีคราบน้ำ,มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ,มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 • บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) มีรอยฉีกขาด หลุดหาย,ลบแก้ไข หรือถูกปกปิดจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนสติ๊กเกอร์หรือบัตรรับประกันได้
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า หรือมีการยืนยันจากศูนย์ซ่อมโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก,ไฟเกิน,ฟ้าผ่า ฯลฯ
 • มีการแกะ หรือ เปิดสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 • สินค้าต่อพ่วงประเภทภายนอกเช่น สายชาร์จ, แบตเตอร์รี่, เคส ไม่นับรวมประกันและบริษัทฯจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อนที่มิอาจลบได้ หรือมีรอยขีดข่วน,ถลอก,แตกหัก,บิ่น,ร้าว,ยุบ หรือถูกแกะใช้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์การรับประกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

หากผิดเงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯจะไม่เปลี่ยนสินค้าหรือคืน และถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

*** กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะซ่อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าโดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบ (ในกรณีทีอยู่นอกเหนือการรับประกัน) ***

ระยะเวลาการรับประกัน

ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี หรือ 24 เดือน

อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก,สายชาร์จ,แบตเตอร์รี่ รับประกัน 6 เดือน

หมายเหตุ จอแตก,เครื่องตกหล่น,เครื่องแตก ไม่รับประกัน (เครื่องตกน้ำยกเลิกประกันทุกกรณี)

 

MAX Protection (ประกันหน้าจอแตก)

 

MAX Protection เป็นการบริการพิเศษสำหรับลูกค้าของ บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)  มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยการบริการพิเศษนี้เป็นแผนประกันคุ้มครองโทรศัพท์มือถือจากอุบัติเหตุ เครื่องตกหล่นหน้าจอแตก

ความคุ้มครอง

ความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือวางแผนล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมได้ ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือแตกร้าว (รวมถึงระบบ Touch Screen แต่ไม่รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ต่อตัวเครื่องข้อมูลและระบบอื่นใด)

กระจกหน้าจอแตก หมายถึงกระจกหน้าจอของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแตกร้าวแยกออกเป็นชิ้นส่วนจากกันโดยชัดเจน และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับสิทธิประกันภัยนั้นต้องซื้อผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)  อาณาเขตความคุ้มครอง ภายในประเทศไทยเท่านั้น

– คุ้มครองเฉพาะยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น

– คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดย ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกและทำให้โทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้ตามปกติ

– คุ้มครอง 24

 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วไทย

– ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปีกรณีเครื่องหน้าจอแตก (คุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน)

วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาทต่อความเสียหาย หากเกินลูกค้าเป็นคนชำระในส่วนที่เกิน พร้อมชำระค่าดำเนินการ 1,000 บาท ต่อการเคลม ในระยะเวลา 1ปี

– กรณีความคุ้มครองหน้าจอแตก ลูกค้าสามารถเคลมได้ 1ครั้ง หากใช้บริการเคลมแล้วถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

– รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนภายใน90 วัน นับจากวันที่ซ่อมด้วยอาการเดิมและอะไหล่เดิมที่เปลี่ยนเท่านั้น

ตัวอย่าง 

สิ้นสุดการรับประกัน

 • มีการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว 1 ครั้งในระยะการรับประกัน
 • ครบอายุการรับประกัน
 • การนำโทรศัพท์มือถือเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆโดยไม่ผ่าน บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) เช่น ร้านซ่อมทั่วไป(ร้านตู้)

ขั้นตอนการเคลม

ขั้นตอนที่ 1    นำเครื่องส่งเคลมที่สาขาของ บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)  กรณีซื้อเครื่องที่ CSC สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ CSC Mobile Care Tel. 02-6339300-4 (จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.) เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการออกหมายเลขเคลม ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณาเคลมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความเสียหาย
 • บัตรประชาชน หรือใบเสร็จรับเงินออกโดย บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯอาจร้องขอเอกสารประกอบการเคลมเพิ่มเติม (เช่น ใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต) ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2    ลูกค้าส่งเครื่องเคลมณ สาขา บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)  ที่ลูกค้าสะดวก และรับเอกสารการเคลม

ขั้นตอนที่ 3    กรณีมีค่าซ่อมเกินวงเงินรับประกัน 5000 บาท ทางบริษัทจะโทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดค่าซ่อม

ขั้นตอนที่ 4    กรณีมีค่าซ่อมเพิ่มนอกเหนือการรับประกันลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมก่อนโดยลูกค้าสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง

 1. บริษัท ซีเอสซี (CSC)
 • ชำระ ณ สาขาที่ส่งเคลม
 • โอนเข้าบัญชีบริษัทที่ลูกค้าส่งเครม พร้อมส่งใบ Pay-In Slip มาทางอีเมล์มาที่บริษัท เช่น เลขที่บัญชีในการโอนสำหรับกรณีการซ่อมที่ บริษัท ซีเอสซี (CSC)

 

 1. บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • ชำระ ณ สาขาที่ส่งเคลม
 • โอนเข้าบัญชีบริษัทที่ลูกค้าส่งเคลม พร้อมส่งใบ Pay-In Slip มาทางอีเมล์ servicecenter@itcity.co.th

เลขที่บัญชีในการโอน: ธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูน้ำปทุมวัน เลขที่บัญชี 005-2-48744-7

 

ขั้นตอนที่ 5    สาขาที่รับเรื่องติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งนัดหมายรับเครื่องกรณีเครื่องส่งถึง สาขาเดิมที่ลูกค้าส่งเครื่องเคลม (ดำเนินการภายใน21 วันทำการขึ้นอยู่กับพื้นที่สาขาที่ลูกค้าส่งเครื่องเคลม)

ขั้นตอนที่ 6    ลูกค้าไปรับเครื่องที่สาขา โดยยื่นเอกสารการเคลม

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกรับเครื่องด้วยตัวเอง สามารถให้บุคคลอื่นรับแทนได้โดยแสดงสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า พร้อมเอกสารเคลมที่ออกโดย บริษัท ซีเอสซี (CSC) เวลารับเครื่องจากเจ้าหน้าที่

กรณีที่ลูกค้าทำเอกสารเคลมที่ออกโดย บริษัท ซีเอสซี (CSC) หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)  สูญหายลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินแทนได้

 

 เงื่อนไขสิทธิประกันภัย

ผู้ขอรับสิทธิจะได้รับคุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไขการเรียกร้องสินไหม

ผู้ขอรับสิทธิแจ้งเลขที่ใบเสร็จ และ IMEI ของเครื่องมายัง บริษัท ซีเอสซี (CSC) เบอร์ติดต่อ 02-6339300-4 หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) ฝ่าย Service เบอร์ติดต่อ 02-656-5030 ต่อ 678 (เฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.) หรือที่สาขาของบริษัทที่ซื้อสินค้า

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อ พร้อมกับตัวเครื่อง เพื่ออ้างอิง IM เครื่อง

บ.ซีเอสซี (CSC)หรือ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)  ขอสงวนสิทธิกรณีผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิประกันภัย

*** การรับประกันตัวเครื่องหลังรับการบริการเป็นไปตามเงื่อนไขของยี่ห้อนั้นๆ***

หากท่านมีข้อสงสัยเงื่อนไขและสิทธิประกันภัยโปรดติดต่อ บริษัท ซีเอสซี (CSC) Call center : 02-6339300-4 หรือฝ่าย Service บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-656-5030 ต่อ 678 (เฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.)

ที่อยู่ : บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC) 1016 อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง ชั้น 5 ถ. พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กทม. 10500

ที่อยู่: บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. เฉพาะวันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

 

Update 30-11-2019  9.00

 

X