CSC Mobile Care  (ประกันหน้าจอแตก)

CSC Mobile Care  เป็นการบริการพิเศษสำหรับลูกค้าของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(บ.ซีเอสซีCSC) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า CSC ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยการบริการพิเศษนี้เป็นแผนประกันคุ้มครองโทรศัพท์มือถือจากอุบัติเหตุ เครื่องตกหล่นหน้าจอแตก

ความคุ้มครอง

ความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือวางแผนล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมได้ ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือแตกร้าว (รวมถึงระบบ Touch Screen แต่ไม่รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ต่อตัวเครื่องข้อมูลและระบบอื่นใด) กระจกหน้าจอแตก หมายถึงกระจกหน้าจอของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแตกร้าวแยกออกเป็นชิ้นส่วนจากกันโดยชัดเจน และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับสิทธิประกันภัยนั้นต้องซื้อผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดย บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอาณาเขตความคุ้มครอง ภายในประเทศไทยเท่านั้น
– คุ้มครองตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
– คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดย ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกและทำให้โทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้ตามปกติ
– คุ้มครอง 24 ชม.ทั่วไทย
– ระยะเวลาความคุ้มครอง6เดือนกรณีเครื่องหน้าจอแตก (คุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน)
– วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาทต่อความเสียหาย หากเกินลูกค้าเป็นคนชำระในส่วนที่เกิน พร้อมชำระค่าดำเนินการ 1,000 บาท ในการเคลม
– กรณีความคุ้มครองหน้าจอแตก ลูกค้าสามารถเคลมได้ 1ครั้ง หากใช้บริการเคลมแล้วถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
– รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนภายใน90 วัน นับจากวันที่ซ่อมด้วยอาการเดิมและอะไหล่เดิมที่เปลี่ยนเท่านั้น

ตัวอย่าง


สิ้นสุดการรับประกัน

 1. มีการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว 1 ครั้งในระยะการรับประกัน
 2. ครบอายุการรับประกัน
 3. การนำโทรศัพท์มือถือเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆโดยไม่ผ่าน บ.ซีเอสซี(CSC)เช่นร้านซ่อมทั่วไป(ร้านตู้)
 4. โอนกรรมสิทธิ์หรือขายต่อให้บุคคลอื่น
 5. ชื่อผู้เคลมไม่ตรงตามใบเสร็จ

 

ขั้นตอนการเคลม

ขั้นตอนที่ 1    นำเครื่องส่งเคลมที่สาขาของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บ.ซีเอสซีCSC)หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ CSC Mobile Care Tel. 02-6339300-4
(จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.) เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการออกหมายเลขเคลม ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณาเคลมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • หมายเลขเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องตามใบเสร็จและหรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หากซื้อในนามบริษัทหรือห้างร้านให้มอบอำนาจแก่ผู้มาเคลม
 • ใบเสร็จรับเงินออกโดย บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทฯอาจร้องขอเอกสารประกอบการเคลมเพิ่มเติม (เช่น ใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต) ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2    ลูกค้าส่งเครื่องเคลมณ สาขา บ.ซีเอสซี(CSC)ที่ลูกค้าสะดวก และรับเอกสารการเคลม

ขั้นตอนที่ 3    กรณีมีค่าซ่อมเกินวงเงินรับประกัน 5000 บาท ทางบริษัทจะโทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดค่าซ่อม

ขั้นตอนที่ 4    กรณีมีค่าซ่อมเพิ่มนอกเหนือการรับประกันลูกค้าต้องชำระค่าซ่อมก่อนโดยลูกค้าสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง

 • ชำระ ณ สาขาที่ส่งเคลม
 • โอนเข้าบัญชีบริษัท โดยลูกค้าส่งใบ Pay-In Slip ทางอีเมล์มาที่Claim@csci.co.th

ขั้นตอนที่ 5    สาขาของ บ.ซีเอสซี(CSC)ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งนัดหมายรับเครื่องกรณีเครื่องส่งถึง
สาขาเดิมที่ลูกค้าส่งเครื่องเคลม(ดำเนินการภายใน21 วันทำการขึ้นอยู่กับพื้นที่สาขาที่
ลูกค้าส่งเครื่องเคลม)

ขั้นตอนที่ 6    ลูกค้าไปรับเครื่องที่สาขา โดยยื่นเอกสารการเคลม

 • กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกรับเครื่องด้วยตัวเอง สามารถให้บุคคลอื่นรับแทนได้โดยแสดงสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า พร้อมเอกสารเคลมที่ออกโดย บ.ซีเอสซี(CSC) เวลารับเครื่องจากเจ้าหน้าที่
 • กรณีที่ลูกค้าทำเอกสารเคลมที่ออกโดย บ.ซีเอสซี(CSC)สูญหายลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินแทนได้

 

เงื่อนไขสิทธิประกันภัย

ผู้ขอรับสิทธิจะได้รับคุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไขการเรียกร้องสินไหม

ผู้ขอรับสิทธิแจ้งเลขที่ใบเสร็จ และ IMEI ของเครื่องมายัง บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC)  โทร 02-6339300-4  หรือที่สาขาของบริษัทที่ซื้อสินค้า

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อและแสดงตนเป็นเจ้าของเครื่อง ,ใบเสร็จรับเงินรุ่นและยี่ห้อที่ร่วมรายการ (สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่ 25 กรกฎาคม2561ถึง 31 สิงหาคม 2561)
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC)ขอสงวนสิทธิกรณีผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิประกันภัย
หากท่านมีข้อสงสัยเงื่อนไขและสิทธิประกันภัยโปรดติดต่อ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC)call center : 02-6339300-4
ที่อยู่ : บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ บ.ซีเอสซี(CSC)1016 อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง ชั้น 5 ถ. พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กทม. 10500*** การรับประกันตัวเครื่องหลังรับการบริการเป็นไปตามเงื่อนไขของยี่ห้อนั้นๆ***

 

X