CSC Mobile Care

เป็นการบริการพิเศษสำหรับลูกค้าของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรือ ซีเอสซี (CSC) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า CSC ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยการบริการพิเศษนี้เป็นแผนประกันคุ้มครองโทรศัพท์มือถือจากอุบัติเหตุ เครื่องตกหน้าจอแตก หรือตกน้ำ

ความคุ้มครอง

ความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือวางแผนล่วงหน้าและไม่สามารถควบคุมได้ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือแตกร้าว (รวมถึงระบบ Touch Screen แต่ไม่รวมถึงความเสียหายอื่น ๆ ต่อตัวเครื่องข้อมูลและระบบอื่นใด)กระจกหน้าจอแตก หมายถึงกระจกหน้าจอของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแตกร้าวแยกออกเป็นชิ้นส่วนจากกันโดยชัดเจน และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับสิทธิประกันภัยนั้นต้องซื้อผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดย CSC อาณาเขตความคุ้มครอง ภายในประเทศไทยเท่านั้น

สิ้นสุดการรับประกัน

 1. มีการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว 1 ครั้งในระยะการรับประกัน
 2. ครบอายุการรับประกัน
 3. การนำโทรศัพท์มือถือเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ โดยไม่ผ่าน ซีเอสซี(CSC) เช่น ร้านซ่อมทั่วไป(ร้านตู้)

ขั้นตอนการเคลม

 1. ลูกค้าโทรแจ้งเหตุ CSC Mobile Care Tel. 02-236-5888 (จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.) หรือนำเครื่องส่งเคลมที่สาขาของ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรือ ซีเอสซี(CSC) เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบในระบบ และออกเอกสารแจ้งหมายเลขเคลมเพื่อความรวดเร็วในการให้ บริการออกหมายเลขเคลม ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณาเคลมเบื้องต้นดังต่อไปนี้
 • โทรศัพท์มือถือที่ได้รับความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินออกโดย ซีเอสซี(CSC)
 • บริษัทฯอาจร้องขอเอกสารประกอบการเคลมเพิ่มเติม (เช่น ใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต) ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
 1. ลูกค้าส่งเครื่องเคลม ณ สาขาซีเอสซี(CSC) ที่ลูกค้าสะดวก และรับเอกสารเคลม
 2. CSC Mobile Care โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียด, เสนอราคามูลค่าความเสียหาย นอกเหนือจากการรับประกัน (เช่น กรณีประกันหน้าจอแตกแต่มีความเสียหายในส่วนอื่นเพิ่มเช่น บอร์ดหรือที่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าจอ)
 3. กรณีมีค่าใช้จ่ายลูกค้าชำระค่าเสียหาย นอกเหนือจากการรับประกัน โดยลูกค้าสามารถชำระค่าเสียหาย นอกเหนือจากการรับประกันได้ 2 ช่องทาง
 • ชำระในวันรับเครื่อง ณ สาขาที่ส่งเคลม
 • ชำระผ่านบัญชีบริษัท โดยลูกค้าแฟกซ์หรือ scan ใบ Pay-In Slip ส่งอีเมล์มาที่  service@csci.co.th
 1. CSC Mobile Care โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งนัดหมายส่งเครื่อง ไปที่ศูนย์รับเครื่องเคลม สาขาเดิมที่ลูกค้าส่งเครื่องเคลม (ดำเนินการภายในไม่เกิน 21 วันขึ้นอยู่กับพื้นที่สาขาที่ลูกค้าส่งเครื่องเคลม)
 2. ลูกค้าไปรับเครื่องที่สาขา โดยยื่นเอกสารเคลม
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกรับเครื่องด้วยตัวเอง สามารถให้คนใกล้ชิดรับแทนได้โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้า พร้อมเอกสารเคลมออกโดยซีเอสซี(CSC)  เวลารับเครื่องจากเจ้าหน้าที่
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำเอกสารเคลมออกโดยซีเอสซี(CSC) หาย ลูกค้าสามารถใช้เอกสารใบเสร็จ

 

เงื่อนไขสิทธิประกันภัย

 1. ผู้ขอรับสิทธิจะได้รับคุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน
 2. ผู้ขอรับสิทธิแจ้งเลขที่ใบเสร็จ และ IMEI ของเครื่องมายัง บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัดหรือ ซีเอสซี(CSC)  โทร. 02-236-5888 หรือที่สาขาของบริษัทที่ซื้อสินค้า
 3. เตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้อง สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อและแสดงตนเป็นเจ้าของเครื่อง ,ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรือ ซีเอสซี(CSC) ขอสงวนสิทธิกรณีผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิประกันภัย หากท่านมีข้อสงสัยเงื่อนไขและสิทธิประกันภัยโปรดติดต่อ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรือ ซีเอสซี(CSC) call center : 02-236-5888 ที่อยู่ : บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ซีเอสซี(CSC) 1016 อาคารศรีเฟื้องฟุ้ง ชั้น 5 ถ. พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กทม. 10500

X